Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Blogg

Blogg

view:  full / summary

Utfodring av den äldre hästen

Posted on Comments comments (9699)

Vad händer med den åldrande hästen? 

Att åldras är en naturlig process. Hästarnas styrka och flexibilitet minskar samt kroppens förmåga att hantera stress och infektioner. Även hästen förmåga att tillgodogöra sig näring från det foder som den har ätit hela livet kan bli svårare eller rentav omöjligt. All hästar åldras dock på olika sätt då de har olika f&...

Read Full Post »

Rss_feed