Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Priser


Kontroll/beräkning av foderstat med gårdsbesök

500 kr per häst inkl. en uppföljning via e-post/telefon


Kontroll/beräkning av foderstat via e-post

350 kr per häst inkl. en uppföljning via e-post/telefon


Viktminskningsprogram med gårdsbesök

500 kr per häst inkl. en uppföljning via e-post/telefon


Gårdsbesök för utredning av problem i hästhållning

500 kr per häst inkl. en uppföljning via e-post/telefon


Kontroll/beräkning av foderstat med ett gårdsbesök och sedan 1 års fri rådgivning och korrigering av foderstat via e-post 

1000 kr per häst


Kotroll/beräkning av foderstat via e-post och sedan 1 års fri rådgivning och korrigering av foderstat via e-post

750 kr per häst


Rådgivning kring utfodring och hästhållning som inte innefattar foderstatsberäkning, t.ex. hjälp att välja grovfoder utifrån näringsanalyser.

150 kr per påbörjad 30 min. 


Enstaka frågor kring utfodring och hästhållning via e-post

Kostnadsfritt


Föreläsningar och kurser

750 kr per timme 


Kontakta mig för priser avseende rådgivning och foderstatsberäkning för fler än en häst/helt stall 


Samtliga priser är inklusive moms. 

Milersättning tillkommer med 20 kr/mil